Towards a new romanticism (Mot en ny romantik)

Lars Larsen's literary blog (Lars Larsens litterära blogg)

Visor att fira jul med. Från Walter Dan Axelsson om hans nya bok

Publicerad 2018-11-17 14:01:00 i Dikter och sånger (Poems and songs), Walter Dan Axelsson,

Julen är ju numera som bekant handelns och köpmännens stora högtid och firas till åminnelse av deras gud Merkurius.

Vad är därför rimligare än att de gamla julvisorna får ett nytt textinnehåll; de gamla melodierna duger gott även till detta.

Sak samma med gamla visor som inte har med julen eller andra högtider att göra – även dessa kan få en mer relevant mening med nya texter till gamla melodier.

I min senaste bok (nummer tolv) har jag mixat 82 nyskrivna texter med nästan lika många gamla, kända melodier. De handlar om det mesta; några titlar:

Nu tändas millioner bloss

Pryl, pryl härliga pryl

Nu vaknen och fröjdens för Rean är här

När I-paddan kom till byn

De aderton, de aderton är lustiga att se

Knytblusar har de allihopa

En profilerare här bor i staden

Jag har bott i ett höghus i halva mitt liv

Jag har hört om en dräng ovan molnen

Jag vill ha mer gröt

Nu är all reklamen, all reklamen här

Det är en katt bortsprungen

 

I min länge vilande blogg, Poesi Special Litterärt, nu väckt till nytt liv, kommer jag att lägga in några av visorna eller delar av dem. Den vackra boken på 130 sidor i vilken visorna återfinns heter Kära vackra Anna, säg du vill... ; den kan köpas för 135 kr, gärna direkt från författaren. Mitt (författarens) namn och adress står i bloggen.

Sjung och var modern och nostalgisk på samma gång! Köp även boken som julklapp!

 

Hälsningar Walter Dan Axelsson                               

(se boken på nätet: nomen förlag, kära vackra anna)

 

 

P.S. Länk till Walters blogg är här. Länk till förlagets presentation av boken på nätet är här (där kan man även köpa den).

/Lars Larsen

Om

Min profilbild

Lars Larsen

I'm 34, poet, ecotheologian and ecophilosopher (though not an academic such). I'm a member of the Romantic Society (Romantiska Förbundet), a literary society with its headquarter in Stockholm, Sweden, which administer the heritage from the epoch of romanticism. I have published an ecotheological work, "Animalistic theology. The return of paradise" (2010) (Djurisk teologi. Paradisets återkomst), and edited several journals, among others "God and nothing more" (2005) (Gud och intet mer), and "Delta" (literary journal, 2007). My debut collection of poems "Across the river of me" (2007) (Över floden mig) was self-published and my second collection of poems, "The return of nature" (2018) (Naturens återkomst) I wrote together with my girlfriend Titti Spaltro, and it was published by Fri Press förlag (Free Press publisher). My poetry is what I would call "arch-romantic", it springs from the literary movement we call romanticism. I especially cultivate a strong nature romanticism, and I think nature is romantic to it's being, organic, spiritual and poetic, not mechanical, superficial and unspiritual and neither materialistic. My main contribution to humanity I think is my special poetical philosophy "animalism" ("djurismen"), where I think that we have to reclaim our heritage as animals, be rehabilitated as the animals (primates) we in fact are, and that the animal-likeness is something beautiful, nothing "low" and "filthy". The animals are holy and sinless beings, and we should follow in their footsteps. My main work as poet and ecophilosopher is the ecophilosophical work "Reclaiming our wild origins. A radical critique of civilization" (2017), which can be read at Internet Archive for free (see the link list). I abstain from copyright to everything here on this blog that is written by me. Regarding pictures and poems by others, then respective author/photographer has copyright. Except these, the texts here are a part of "Public Domain". ___________________________________________ __________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ SWEDISH: Jag är 34, poet och ekofilosof (dock inte en akademisk sådan). Jag är med i Romantiska Förbundet, ett litterärt sällskap med huvudsäte i Stockholm, som förvaltar arvet från romantiken. Jag har gett ut ett ekoteologiskt verk, "Djurisk teologi. Paradisets återkomst" (2010), och redigerat flera tidskrifter, bl.a. "Gud och intet mer" (2005) och "Delta" (litterär tidskrift, 2007). Min debutdiktsamling "Över floden mig" (2007) gavs ut på eget förlag, och min andra diktsamling, "Naturens återkomst", skrev jag tillsammans med min flickvän Titti Spaltro, och den gavs ut på Fri Press förlag. Min diktning är vad jag skulle kalla "ärkeromantisk", den bottnar i den litterära strömning som vi kallar romantiken. Jag odlar särskilt en stark naturromantik, och jag menar att naturen till sitt väsen är romantisk, organisk, andlig och poetisk, inte mekanisk eller ytlig och oandlig och inte heller materialistisk. Mitt huvudbidrag till mänskligheten menar jag är min speciella poetiska filosofi "Djurismen", där jag menar att vi bör återta vårt arv som djur, återupprättas som de djur (primater) vi faktiskt är, och att djurlikheten är något vackert, inget "lågt" och "smutsigt". Djuren är heliga och syndfria varelser, och vi bör följa i deras fotspår. Mitt huvudverk som diktare och ekofilosof är det ekofilosofiska verket "Åter till det vilda. En uppgörelse med civilisationen" (2017), som kan läsas på Internet Archive (se länklistan) Jag avstår från copyright till allt här på bloggen som är skrivet av mig. När det gäller bilder och andras dikter har respektive författare/fotograf copyright. Förutom dem är texterna här en del av "public domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela