Towards a new romanticism (Mot en ny romantik)

Lars Larsen's literary blog (Lars Larsens litterära blogg)

Bestiariet. Dikt av Joanna Macy

Publicerad 2018-06-08 13:17:28 i Dikter och sånger (Poems and songs),

BESTIARIET

Av Joanna Macy, översättning och bearbetning Pella Thiel

 

Vitryggig hackspett
Havsmurarbi Vrålapa
Spetsnoshörning
Karettsköldpadda
Pilgrimsfalk
Varg

I Geneve hålls listan på hotade arter uppdaterad i lösbladsvolymer, som snart är för tunga för att lyfta. Var ska vi nu registrera de liv som passerar? Vilka begravningar, vilka farväl är lämpliga?

Älvängslöpare
Harlekingroda
Indisk pyton
Ängshök
Dvärgsalamander
Sejval
Tumlare

Dyk djupt med mig, broder val, under den tid vi har kvar. Djupt i vårt moderhav där jag en gång simmade, med gälar och fenor. Saltet från havet finns fortfarande i mina tårar. Tårar räcker inte till nu. Ge mig en sång… en sång för ett vemod för stort för mitt hjärta, för en vrede för vild för min strupe.

Myrslok
Tiger
Violett guldvinge
Fjällräv
Sumpsköldpadda
Orinocokrokodil
Mississippialligator

Rulla mig, alligator, i den lera jag kom från. Kravla långsamt med mig i den rika ursoppan, våra molekylers vagga. Låt mig vada igen, innan vi dikar ut ditt träsk, innan vi asfalterar det och spränger det till aska.

Alfågel
Ozelot
Asknätfjäril
Gölgroda
Skräntärna
Dubbelbeckasin
Havsörn

Fort, lyft. Svep mig högt över kusten och utåt, längre utåt. Landa inte här. Oljespill täcker stranden, klipporna, havet. Jag kan inte breda ut mina vingar, de är kletiga av tjära. Flyg mig bort från vad vi gjort, flyg mig långt bort.

Hyacintara
Europeisk ål
Ozelot
Havsängel
Galapagospingvin
Grönfläckig padda
Härfågel

Göm mig bland buskarna, grävling. Hittar du inga? Gräv mig en tunnel genom förna och rötter, under de träd som en gång stod runt dina ängar. Mitt hjärta är schaktat och plöjt. Gräv mig en labyrint djupare än längtan.

Bengalisk tiger
Japansk natthäger
Etiopisk stenbock
Ejder
Läderbagge
Alkonblåvinge

Kravla mig ut härifrån, fjärilslarv. Spinn en kokong. Linda mig till sömns i en silkesskrud, jag ligger här tålmodigt tills mina ben löses upp. Jag kan vänta lika länge som hela skapelsen, om det bara kommer igen – och jag lyfter.

Dammfladdermus
Bonobo
Blåval
Mal
Indisk elefant
Gepard
Dvärgflodhäst
Kejsaramazon
Svart stork

Svinga mig sakta genom djungeln. Det måste fortfarande finnas djungel någonstans, mitt hjärta droppar av gröna hemligheter. Vattna mig nere vid vattenhålet, det sitter hagel i mitt skinn. Berätta gamla historier för mig, medan du minns.

Näsapa
Stör
Jätteutter
Barbastell
Tofsibis
Fregattfågel

I en tid när hans värld, likt vår, gick mot sitt slut, hade Noah en lista över djuren, han med. Vi ser honom stå vid landgången, han ropar upp dem, bockar av dem från sin lista. Nu bockar vi också av dem.

Elfenbensnäbb
Brun pelikan
Manat
Hasselmus

Vi spelar upp Noahs forntida drama, fast baklänges, som en film som spolas tillbaka, djuren träder ut.

Storspov
Havslädersköldpadda
Panterlo
Afrikansk vildhund

Era spår bleknar. Vänta. Vänta. Detta är en svår tid. Lämna oss inte själva i en värld vi har fördärvat.

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Lars Larsen

I'm 34, poet, ecotheologian and ecophilosopher (though not an academic such). I'm a member of the Romantic Society (Romantiska Förbundet), a literary society with its headquarter in Stockholm, Sweden, which administer the heritage from the epoch of romanticism. I have published an ecotheological work, "Animalistic theology. The return of paradise" (2010) (Djurisk teologi. Paradisets återkomst), and edited several journals, among others "God and nothing more" (2005) (Gud och intet mer), and "Delta" (literary journal, 2007). My debut collection of poems "Across the river of me" (2007) (Över floden mig) was self-published and my second collection of poems, "The return of nature" (2018) (Naturens återkomst) I wrote together with my girlfriend Titti Spaltro, and it was published by Fri Press förlag (Free Press publisher). My poetry is what I would call "arch-romantic", it springs from the literary movement we call romanticism. I especially cultivate a strong nature romanticism, and I think nature is romantic to it's being, organic, spiritual and poetic, not mechanical, superficial and unspiritual and neither materialistic. My main contribution to humanity I think is my special poetical philosophy "animalism" ("djurismen"), where I think that we have to reclaim our heritage as animals, be rehabilitated as the animals (primates) we in fact are, and that the animal-likeness is something beautiful, nothing "low" and "filthy". The animals are holy and sinless beings, and we should follow in their footsteps. My main work as poet and ecophilosopher is the ecophilosophical work "Reclaiming our wild origins. A radical critique of civilization" (2017), which can be read at Internet Archive for free (see the link list). I abstain from copyright to everything here on this blog that is written by me. Regarding pictures and poems by others, then respective author/photographer has copyright. Except these, the texts here are a part of "Public Domain". ___________________________________________ __________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ SWEDISH: Jag är 34, poet och ekofilosof (dock inte en akademisk sådan). Jag är med i Romantiska Förbundet, ett litterärt sällskap med huvudsäte i Stockholm, som förvaltar arvet från romantiken. Jag har gett ut ett ekoteologiskt verk, "Djurisk teologi. Paradisets återkomst" (2010), och redigerat flera tidskrifter, bl.a. "Gud och intet mer" (2005) och "Delta" (litterär tidskrift, 2007). Min debutdiktsamling "Över floden mig" (2007) gavs ut på eget förlag, och min andra diktsamling, "Naturens återkomst", skrev jag tillsammans med min flickvän Titti Spaltro, och den gavs ut på Fri Press förlag. Min diktning är vad jag skulle kalla "ärkeromantisk", den bottnar i den litterära strömning som vi kallar romantiken. Jag odlar särskilt en stark naturromantik, och jag menar att naturen till sitt väsen är romantisk, organisk, andlig och poetisk, inte mekanisk eller ytlig och oandlig och inte heller materialistisk. Mitt huvudbidrag till mänskligheten menar jag är min speciella poetiska filosofi "Djurismen", där jag menar att vi bör återta vårt arv som djur, återupprättas som de djur (primater) vi faktiskt är, och att djurlikheten är något vackert, inget "lågt" och "smutsigt". Djuren är heliga och syndfria varelser, och vi bör följa i deras fotspår. Mitt huvudverk som diktare och ekofilosof är det ekofilosofiska verket "Åter till det vilda. En uppgörelse med civilisationen" (2017), som kan läsas på Internet Archive (se länklistan) Jag avstår från copyright till allt här på bloggen som är skrivet av mig. När det gäller bilder och andras dikter har respektive författare/fotograf copyright. Förutom dem är texterna här en del av "public domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela